ciprianÎncercările sunt parte din viața noastră. Nu le putem opri sau evită, putem însă să învățăm
din fiecare circumstanță nefavorabilă!
“Pustia” noastră se poate transforma într-un loc al biruinței, “valea plângerii” poate
deveni un loc al belșugului…
Totul însă, depinde de ATITUDINE! De modul în care ALEGI, de capacitatea de a
ACCEPTA voia lui Dumnezeu.
Hristos pe cruce, ne-a oferit un exemplu, nu doar al SUFERINȚEI, SACRIFICIULUI
sau a SUPUNERII supreme ci o modalitate clară, concretă de a gestiona criza…
Deci, cum să reacționez când mă copleșește încercarea?
-ÎNVINGE teama, nu-i nici o problemă să arăți că ești om, că ai slăbiciuni… (Ioan 19: 28
“După aceea, Isus, care știa că acum totul s’a sfîrșit, ca să împlinească Scriptura, a zis:
„Mi-e sete.“)
-ÎNTOTDEAUNA, gândește-te la cei de lângă tine (Ioan 19:26 “Cînd a văzut Isus pe
mamă-Sa, și lîngă ea pe ucenicul, pe care-l iubea, a zis mamei Sale: „Femeie, iată fiul tău!“
-ÎNȚELEGE-I pe cei din preajma ta, Iartă! (Luca 23:34 “Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci
nu știu ce fac!“ Ei și-au împărțit hainele Lui între ei, trăgînd la sorți. )
-ÎNCREDINȚEAZĂ-TE în Mâna lui Dumnezeu, El știe prin ce treci! (Luca 23:46 “Isus a
strigat cu glas tare: „Tată, în mînile Tale Îmi încredințez duhul!“ Și cînd a zis aceste vorbe
Și-a dat duhul.)
-ÎMPĂRTĂȘEȘTE-I lui Dumnezeu îndoielile tale, vorbește cu El, în momentele grele,
deschideți inima… ( Matei 27:46 “Și pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare:
„Eli**, Eli, Lama Sabactani?“ adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M’ai
părăsit?“)
– Fi gata să ÎNCURAJEZI pe cei din valea morți (Luca 23:43 Isus a răspuns: „Adevărat îți
spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.“ )
-ÎNDURĂ, nu abandona lupta într-o zi totul se va avea un final, un sfârșit… (Ioan 19:30
Cînd a luat Isus oțetul, a zis: „S’a isprăvit!“ Apoi și-a plecat capul, și Și-a dat duhul)
Doamne ajută-mă în încercare să mă încred în Tine!

Cu dragoste…Ciprian I. Bârsan

Comments are closed.