VIZIUNEA BISERICII  IZVORUL VIETII PENTRU ANUL 2014 

CE ÎNSEAMNĂ VIZIUNEA UNEI BISERICI ? 

Evaluând experiența acumulată în primul an de activitate, atenți la lecțiile din Cuvânt și sub îndrumarea Duhului Sfânt, ne-am propus în 2014 să dezvoltăm lucrarea care Îl va glorifica pe Dumnezeu și va duce la extinderea Împărăției Sale pe pământ și implicit în orașul nostru.

Ne dorim ca viziunea noastră să fie în concordanța cu imaginea clară lăsată de Dumnezeu în Scriptură, așa cum dorește El să arate Biserica.

Privind în viitor, finalul viziunii Bisericii este unu și același cu momentul în care Mirele își răpește Mireasa. Până atunci, noi călătorii, pentru a parcurge traseul în siguranță, avem nevoie de o viziune clară și curată. Credem că Isus Cristos, Mirele Bisericii, ne-a pregătit un loc în Cerul Său. Viziunea înseamnă să trăiești ca Mireasă a lui Cristos pentru această întâlnire având întotdeauna înaintea ochilor tăi destinația finală și orientându-te din Cuvântul lui Dumnezeu ca să cunoști drumul până acolo călauzit fiind de Duhul lui Dumnezeu.

Viziunea înseamnă să asculți de Dumnezeu, să umbli cu El și să fii interesat de lucrarea  Lui privind în viitor cu credință. Crede și vei vedea crescând lucrarea Lui. De aceea, suntem chemați să facem planuri (Isaia 32:8 „Dar cel ales la suflet face planuri alese, și stãruie în planurile lui alese”) și să stabilim ținte (Filipeni 3:13-14 „Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea, și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.”), ținte pe care să le putem vedea realizate într-o anumită perioadă de timp.

DE CE AVEM NEVOIE DE O VIZIUNE?

• pentru a contura o direcție clară a Bisericii spre locul unde vrem să ajungem;
• pentru ca toți cei care slujesc să cunoască proiectele noastre și scopul lor;

• pentru că obiectivul nostru este mai mult decât realizarea unor programe de Biserică;
• oamenii se unesc în jurul unei viziuni clare și susțin slujitorii în atingerea scopului bisericii;
• având scopuri precise, nu vom căuta să facem pe placul tuturor, ci vom căuta să-I facem pe plac Domnului, împlinind voia Lui.

Existăm ca Biserică pentru:

C REȘTEREA spirituală

E VANGHELIZAREA nemântuiților

R ESPONSABILITATEA slujirii

U NITATEA membrilor

L AUDA și închinarea

1.  Consolidarea și creșterea Bisericii Izvorul Vieții

A. Închinarea

Ne propunem din start ca închinarea să se desfășoare doar sub deviza: „nu nouă, ci Ție Doamne Ți se cuvine toată slava”. Închinarea este umblarea și slujirea credinciosului, prin care acesta își exprimă adorarea prin rugăciune, cântare, dărnicie, depășind forma, obișnuința sau concurența. Toate acestea fiind făcute sub călăuzirea și ungerea Duhului Sfânt, țintim mereu spre o nouă experiență a întâlnirii cu Domnul. Cântarea de laudă în închinare, o practică permanentă a Bisericii, folosind formațiile pentru laudă: cor, orchestră, grupe de laudă etc.

 -aimplicarea Bisericii mai mult în închinare prin cântare;
– cântări noi învățate cu Biserica. 

B. Rugăciune și Post
– accentul pe rugăciune la serviciile devine;
– seară de rugăciune săptămânală – vinerea;
– semestrial seară de rugăciune prelungită;
– săptămâni de rugăciune cu teme stabilite;
– post tematic cu Biserica.

C. Predicarea Cuvântului
– studiu din Psalmi și Roada Firii Pământești – miercurea;
– predici tematice (Moralitate, Cuvintele Domnului Isus etc.).

D. Dărnicia
– partea Domnului (zeciuiala);
– colecte pentru nevoile Bisericii;
– colecte speciale (misiunea la sate, nevoiași).

E.  PARTICIPAREA LA SERVICIILE DIVINE ALE BISERICII

Una din trăsăturile ce dovedesc atașamentul și maturitatea creștinului este frecventarea cu regularitate a timpului de părtășie în prezența lui Dumnezeu și a Bisericii. Absența regulată și nemotivată de la părtășia cu familia “Izvorul Vieții”, va intra în atenția conducerii Bisericii, care va hotărî după caz discipliniarea.

F. ÎMBRĂCĂMINTEA

Scopul nostru este acela de a-L arăta tuturor pe Isus în toate aspectele, implicit și  în cel exterior. Astfel îndrumăm și încurajăm: MODESTIA, SIMPLITATEA, MODERAȚIA și  BUNUL SIMȚ. Înțelegem astfel că hainele au rolul de a acoperii și nu de a descoperii.

În ce privește acoperământul capului la femei în Biserică, promovăm purtarea unui semn al supunerii pentru surori, iar pentru adolescente, purtarea cel puțin în momentul slujirii. Condamnăm categoric îmbrăcamintea care atrage atenția asupra ei prin: fuste scurte, decolteuri largi și haine mulate. Nu considerăm potrivit purtarea de podoabe și bijuterii (cu excepția semnului căsătoriei). Încurajăm și promovăm smerenia, decența și în acest sens (1 Petru 3:3, 1 Tim.2:9). 

G. Zidirea
– continuarea lucrărilor începute cu tineretul Bisericii;

– copiii și tineretul vor fi mereu în atenția Bisericii pentru creșterea și implicarea lor în slujire;
– menținerea în atenție a familiilor nevoiașe, bolnavi, orfani, văduve, bătrâni;
– programe speciale pentru bătrâni, mese de dragoste;
– consolidarea relațiilor bune dintre frați și surori;

– vizitarea tuturor membrilor Bisericii;
– reintegrarea fiilor risipitori;
– cultivarea unității între conducere, slujitorii și membrii Bisericilor surori din oraș.

2. Evanghelizare

A. Evanghelizarea locală și evanghelizarea de la om la om – susținerea financiară și spirituală a proiectului Tânăr pentru cer, proiect dedicat evanghelizării tinerilor din orașul nostru;
– evanghelizarea copiilor străzii (Isaia 58:6,7);
– evanghelizarea în penitenciare (Matei 25:35-36);
– evanghelizarea în universități și școli;
– campanii intensive de evanghelizare împreună cu Biserica (săptămâni de Evanghelizare, duminici de Evanghelizare).

B. Evanghelizarea Olteniei

Oltenia este una dintre zonele cele mai aride spiritual ale țării noastre. Oltenia cuprinde 5 județe: Olt, Vâlcea, Mehedinți, Gorj și Dolj. Atmosfera spirituală a acestui loc este împovărată din lipsa de speranță, accentuată de nenumărate obiceiuri și practici oculte. Creștinii evanghelici sunt sub 0,7 % din numărul de locuitori. Sunt sate unde nu există nici măcar Biserici Ortodoxe sau în care acestea sunt părăsite, închise. Vrem să ne implicăm în special în evanghelizarea copiilor din localitatea Dranic, Județul Dolj (unde există ca misionari familia Velea Silviu și Florina).

C. Evanghelizarea exterioară și Misiunea Externă
– plantarea de Biserici în zona Reșiței (Calina);
– păstrarea unor relații foarte bune cu celelalte Biserici;
– susținerea misiunilor de evanghelizare națională și internațională; parteneriat cu Agenția Penticostală de Misiune Externă.

3. Investiții

– finalizarea gardului, parcării;

– îmbunătățirea transmisiei video a programelor Bisericii noastre;

– achiziționarea de instrumente muzicale pentru orchestră;
– achiziționarea de bunuri de uz casnic și electronice (centrală termica pe lemne);
– participarea la construirea de noi Biserici.