„Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii”. Isaia 9 : 6

Ascultau cu mare interes. O întâmplare atât de minunată: Dumnezeu își trimite pe singurul Său Fiu pe acest pământ, ca un Copilaș, și mai târziu îl aduce ca jertfă pentru păcatele lor.
Africanii din Congo (acum Zair) au primit mesajul Evangheliei cu aviditate. Când misionarul E.A.Ruskin s-a referit la Isus menționând diferitele Lui nume, el a trezit interesul acestor oameni și aceștia l-au întrebat:,,De ce a avut acest Isus atâtea nume?”. Ruskin le-a explicat: ,,Frumusețea, plinătatea și măreția Ființei Lui fără seamăn nu pot fi exprimate printr-un singur nume”.
Numele biblice ale copilului Isus ne descoperă caracterul lui de Dumnezeu care ,,S-a făcut trup și a locuit printre noi” (Ioan 1:14). Întocmai după cum fiecare fațetă a unui diamant reflectă frumusețea acestei pietre prețioase, tot așa și caracterul unic divino-uman al lui Hristos, care este mult mai presus de o piatră prețioasă, este revelat prin multe aspecte ale naturii Sale.
Textul de astăzi conține patru nume evreiești compuse, ale Copilului care s-a nascut în Betleem.
,,Sfetnic, Minunat” îl descriu pe unul care are un plan divin și care este într-adevăr o minune.
Ca și ,,Dumnezeu tare”, El este un războinic victorios care obține victoria finală.
Numele ,,Părintele veșniciilor” ne vorbește despre providența Sa și despre grija eternă pe care o are față de ai Săi. Expresia ,,Domn al păcii” face aluzie la stăpînirea Lui plină de pace în inimile credincioșilor și, în ultimă instanță, asupra lumii, atunci când dreptatea Lui va stăpâni.
Nu este de mirare că îngerul a spus despre El că Numele lui va fi ,,Isus”, căci El este cu adevărat un Mântuitor (Matei 1:21).
„ Isus, este Numele cu care se iscălește Dumnezeu într-o limbă pe înțelesul oamenilor.”
(P.R. Van Gorder)

Lasă un răspuns