Dacă în capitolele 3 și 4 din Galateni apostolul Pavel se ocupă de Robia Legii, în capitolele 5 și 6 Pavel descrie cu minuțiozitate Libertatea în Hristos. Analizând versetele 13-15 din Galateni 5 desprindem următoarele gânduri:

  1. Libertatea în Hristos nu este un pretext de a păcătui, de a-mi satisface dorințele păcătoase, plăcerile. (Galateni 5:13)

Libertatea în Hristos este eliberarea de păcat, nu eliberarea pentru păcat. De cealaltă parte, libertinajul, desfrâul înseamnă să fii rob al păcatului. Atenționarea lui Hristos din Ioan 8:34 este următoarea: „oricine trăiește în păcat este rob al păcatului”. Pavel, de cealaltă parte, amintește în Tit 3:3closeTitus 3:3 For we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another. (ESV) closeTitus 3:3closeTitus 3:3 For we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another. (ESV) For we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another. (ESV) în trecut, înainte de convertire am fost robiți de tot felul de păcate și plăceri”, iar în Galateni 5:24 tot Pavel conclude spunând: „cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească cu patimile și poftele ei.” De reținut este și urmatorul aspect: firea pământească este logodnica diavolului, așa că….. mare atenție.

  1. Libertatea în Hristos nu este un pretext de a-mi exploata semenul. (Galateni 5: 13b,15)

Libertatea în Hristos nu este libertatea de a face ce vreau, fără a ține cont de binele semenului, ci libertatea în Hristos înseamnă slujire, nicidecum egoism, invidie sau răutate. Ideea e simplă. Dacă ne vom iubi unii pe alții, ne vom sluji unii altora și dacă ne slujim unii pe alții, nu ne vom „mușca și mânca unii pe alții” prin vorbe și fapte răutăcioase. Noi trebuie să devenim, prin dragoste, „robi” unii altora, sacrificând binele nostru pentru binele semenului, urmărind nu doar foloasele noastre, ci și ale semenului. (Filipeni 2:4)

  1. Libertatea în Hristos nu este un pretext de a nesocoti legea. (Galateni 5:14)

Versetul 14 nu spune că, dacă ne iubim unii pe alții, putem, cu siguranță, să evităm, să ignorăm Legea în interesul dragostei, ci că atunci când ne iubim unii pe alții, vom împlini Legea, deoarece toată Legea este cuprinsă în această poruncă: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”.

În concluzie, desprindem trei principii clare:

  1. Libertatea în Hristos ne îndeamnă la autocontrol, nu la desfrâu sau destrăbălare;
  2. Libertatea în Hristos ne îndeamnă la a-i sluji semenului, nu a-l folosi sau manevra;
  3. Libertatea în Hristos ne îndeamnă la a împlini Legea, nu de a o nesocoti sau ignora.

Aceasta este libertatea pentru care ne-a eliberat Hristos și la care „am fost chemați”. Trebuie să rămânem tari în ea, fără a cădea din nou în robie, pe de o parte, și fără a intra în libertinaj, pe de altă parte. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.

Lasă un răspuns