Minciuna

          Trăim o perioadă de amăgire puternică. Diavolul se luptă, ne provoacă, încearcă să ne trântească la pământ. Datorită presiunii continue cedăm uneori și atunci ne disprețuim, simțim o apăsare cumplită datorată pe de-o parte conștiinței, pe de altă parte acuzației ce vine din partea celui rău. Pentru a reuși Diavolul

Read more

Accepti ?

În vremurile de criză Dumnezeu a trimis mesaje speciale pentru a pregăti poporul. Aceste mesaje au fost transmise prin oameni. A fost ales Noe pentru a pregăti lumea de atunci pentru potop. Dumnezeu a mișcat inima lui Moise, ca acestă să scoată poporul din robie. Iosif a fost cel pregătit să-și salveze neamul din foamete…

Read more

TREBUIE SĂ FII ÎNDRĂZNEȚ!

“Am venit plini de încredere în Dumnezeul nostru” (1 Tesaloniceni 2:2) Dacă dorești să fii călăuzit de Dumnezeu, trebuie să înveți să fii plin de încredere; nu nepoliticos sau insensibil, ci îndrăzneț, deoarece Dumnezeu te va direcționa uneori să faci lucruri pe care alții nu le înțeleg sau cu care nu sunt de acord. De

Read more

Hristos a inviat!

Hristos a înviat! Este mai mult decât o urare tradițională pe care o rostim pios sau din obligație câteva zile pe an. Este mai mult decât un salut intre creștini din diferitele confesiuni. Este un Adevăr! Un adevăr pe care nimeni nu-l poate contesta. Mormantul Lui este gol! Este o realitate! Isus nu a fost

Read more

La Cina…

Dacă umblăm în lumină, după cum El este Lumină, avem părtășie unii cu alții. Domnul care este prezentat în Biblie „Lumina Lumii” a pășit în lumea noastră întunecată. A ales să părăsească Slava Cerului pentru a păși în noaptea lumii noastre înrobite și legată de păcat. A făcut lucrul acesta pentru a-L REVELA pe Dumnezeu

Read more

Îndrumători spre întuneric sau fii ai Luminii ?

Îndrumători spre întuneric sau fii ai Luminii ?  MATEI CAP.15 ” -Învățătorule, pentru ce calcă ucenicii Tăi datina bătrânilor, căci nu-și spală mâinile când mănâncă ? -Fățarnicilor, bine a proorocit Isaia despre voi : ’’ Norodul acesta mă cinstește cu buzele dar inima lui este departe de Mine. Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care

Read more

Căci la Tine este Izvorul Vieții (Psalmul 36:9a)

Orice lucru are un început sau o origine, o sursă sau un izvor de unde începe. Psalmistul David, poet, profet și împărat, în Psalmul 36, în prima parte a versetului 9, când spunea: CĂCI LA TINE ESTE IZVORUL VIEȚII, se referea la Dumnezeu care este sursa vieții pământești. Apostolul Ioan, în cartea Apocalipsa 21:6, când zicea că:

Read more

Sarbatori Binecuvantate!

Cristian D. INDRIEȘ / Integritatea… o floare de colț !!!

Ezechiel 22:30 – “Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru țară, ca să n-o nimicesc; dar nu găsesc niciunul!” Motto: „Omul când pierde integritatea, n-are ce să mai piardă”. Definiție: integritatea = calitate morală și sentiment al demnității, dreptății și conștiinciozității, care servesc drept călăuză

Read more