Beniamin Crăciun / Curățirea

Mai aveau puțin și luau în stăpânire Canaanul, țara promisă. Însă din cauza unei persoane, toată tabăra a stat pe loc șapte zile. O nimica toată pe lângă cei 40 de ani pierduți în pustiu. Tot din cauza răzvrătirii și a limbii neastâmpărate. Abia după vindecarea Mariei de lepră, poporul Israel a putut continua drumul.

Read more

Beniamin Craciun / Limba rea

Read more

Beniamin Craciun / Animale necurate

Vreau să rămân în același ton cu scrierile anterioare și să vorbim despre altfel de animale necurate. Mult mai subtile, care mușcă otrăvitor.Gândul necurat, sau gândul rău, este un animal de pradă înaripat, cu gheare și colți. Atacă fulgerător, pe neașteptate. Nu știi dincotro vine. Doar te trezești că îți umblă prin minte și nici

Read more

Editorial-Sebastian Vicentz

„Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii”. Isaia 9 : 6 Ascultau cu mare interes. O întâmplare atât de minunată: Dumnezeu își trimite pe singurul Său Fiu pe acest pământ, ca un Copilaș, și mai târziu îl aduce ca jertfă pentru păcatele lor. Africanii din Congo (acum Zair) au primit

Read more