Slavomir Almăjan / Cuvânt pentru tine

Cum te-aș putea privi, fiul meu, fiica mea, în groaza infinit mai mare decât cea mai înfiorătoare groază trăită vreodată, cum te-aș putea privi într-o desnădejde fără sfârșit, cum te-aș putea privi într-un chin veșnic clipă de clipă mai intens, într-o infinitate de clipe? Omule, ascultă-Mă! O, de M-ai asculta, omule! Te-am întocmit pentru slavă,

Read more

Bârsan Ciprian Ioan / Timpul

În mod tradițional, timpul e văzut ca fiind măsurarea distanței dintre evenimente. El e compus din trecut, prezent și viitor. Trecutul e considerat ca fiind ceva deja întâmplat și nu poate fi schimbat. Dumnezeu însă îl poate spăla, schimba. Prin pocăință putem scăpa de povara trecutului. Viitorul, în schimb, e considerat ca fiind disponibil unei

Read more

Bârsan Ciprian Ioan / Hristos a înviat!

Așteptarea  a fost teribilă. Nu a fost ușor pentru ucenici. Marcu surprinde acest aspect în capitolul 16:1,2:  A trecut o noapte întreagă, amară, fără somn, cu multe lacrimi… În timpul Sabatului nu se putea face nimic, pentru că era interzis de Lege. Ce puteau să facă era doar să aștepte până ce a trecut. Dis

Read more

Cristian D. INDRIEȘ / Libertate versus Libertinaj

Dacă în capitolele 3 și 4 din Galateni apostolul Pavel se ocupă de Robia Legii, în capitolele 5 și 6 Pavel descrie cu minuțiozitate Libertatea în Hristos. Analizând versetele 13-15 din Galateni 5 desprindem următoarele gânduri: Libertatea în Hristos nu este un pretext de a păcătui, de a-mi satisface dorințele păcătoase, plăcerile. (Galateni 5:13) Libertatea în

Read more

Beniamin Crăciun / Curățirea

Mai aveau puțin și luau în stăpânire Canaanul, țara promisă. Însă din cauza unei persoane, toată tabăra a stat pe loc șapte zile. O nimica toată pe lângă cei 40 de ani pierduți în pustiu. Tot din cauza răzvrătirii și a limbii neastâmpărate. Abia după vindecarea Mariei de lepră, poporul Israel a putut continua drumul.

Read more

Beniamin Craciun / Limba rea

Read more

Beniamin Craciun / Animale necurate

Vreau să rămân în același ton cu scrierile anterioare și să vorbim despre altfel de animale necurate. Mult mai subtile, care mușcă otrăvitor.Gândul necurat, sau gândul rău, este un animal de pradă înaripat, cu gheare și colți. Atacă fulgerător, pe neașteptate. Nu știi dincotro vine. Doar te trezești că îți umblă prin minte și nici

Read more

Editorial-Sebastian Vicentz

„Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii”. Isaia 9 : 6 Ascultau cu mare interes. O întâmplare atât de minunată: Dumnezeu își trimite pe singurul Său Fiu pe acest pământ, ca un Copilaș, și mai târziu îl aduce ca jertfă pentru păcatele lor. Africanii din Congo (acum Zair) au primit

Read more